top of page

Politica de confidențialitate

Prezenta politică de confidenţialitate a datelor personale se aplică informației, pe care site-ul www.restart.md o poate primi despre utilizator în timpul utilizării site-ului şi a magazinului online.

 

1. Definirea noțiunilor

În prezenta Politică de confidențialitate se utilizează următoarele noțiuni:

 • „Administrația site-ului” – personalul autorizat la gestionarea site-ului, care activează în numele companiei  Restart Group SRL, care totodată efectuează și (sau) organizează prelucrarea datelor cu caracter personal, stabilind scopurile , component datelor care sunt supuse prelucrării și acțiunile (operațiunile) necesare efectuate cu datele personale.

 • „Datele cu caracter personal” – oricare informație, sau date, care se referă direct sau indirect la o anumită persoană fizică identificată sau care nu este identificată (subiect al datelor cu caracter personal).

 • „Prelucrarea datelor cu caracter personal” – ansamblu de acțiuni (operațiuni) cu datele personale, inclusiv organizarea, colectarea, stocarea, înregistrarea, păstrarea, actualizarea, modificarea, extragerea, folosirea, transmiterea, ștergerea si/sau blocarea

 • „Utilizatorul site-ului www.restart.md” – persoana care accesează/utilizează site-ul prin intermediul rețelei Internet.

 • „Cookies” – un fragment mic de date transmis de web server și stocat pe calculatorul utilizatorului, pe care un client web sau browser-ul îl transmit serverului web la HTTP-interogare la încercarea de a deschide pagina corespunzătoare a site-ului.

 

2. Dispoziții generale

2.1 Folosirea de către utilizator a site-ului înseamnă acceptarea Politicii de confidențialitate și termenii de prelucrare a datelor cu caracter personal al Utilizatorului.

2.2 În cazul dezacordului cu termenii și condițiile Politicii de Confidențialitate, utilizatorul trebuie să înceteze utilizarea site-ului companiei Restart Group.

2.3 Prezenta Politică de confidențialitate se aplică doar la site-ului www.restart.md

2.4 Administrația site-ului nu controlează și nu este responsabilă pentru site-urile părților terțe, pe care utilizatorul le poate accesa de pe link-urile, accesibile pe site-ul dat.

2.5 Administrația site-ului nu verifică și nu este responsabilă de autenticitatea datelor cu caracter personal, furnizate de către utilizatorul site-ului.

 

3. Obiectul Politicii de confidențialitate

3.1 Actuala Politica de confidențialitate stabilește obligațiunile administrației site-ului de nedenunțare și asigurare a regimului de confidențialitate a datelor cu caracter personal pe care utilizatorul le furnizează la solicitarea unul apel din partea reprezentanților companiei, la înregistrare, sau atunci când plasează o comandă pentru achiziționarea bunurilor.

3.2 Datele cu caracter personal, permise la prelucrare în cadrul prezentei Politici de confidențialitate, se oferă de către utilizator prin completarea formularului de înscriere pe site-ul dat în secțiunea ”Înregistrare” și includ în sine următoarele date:

 • numele, prenumele utilizatorului;

 • telefonul de contact al utilizatorului;

 • adresa poştei electronice (e-mail);

 • adresa de livrare a mărfii;

3.3 Dezactivarea cookie-urilor poate duce la imposibilitatea de a accesa componentele site-ului care necesită utilizarea acestora.

 

4. Scopul colectării datelor cu caracter personal ale utilizatorului

Administrația site-ului poate utiliza datele personale ale utilizatorului pentru:

 • identificarea utilizatorului înregistrat pe site cu scopul de a plasa o comanda și/sau a încheia contractul de vânzare-cumpărare a mărfurilor.

 • a oferi utilizatorului acces la resursele și soluțiile personalizate ale site-ului.

 • facilitarea comunicării cu utilizatorul, inclusiv trimiterea notificărilor și a cerințelor ce țin de utilizarea site-ului, de prestarea serviciilor, de prelucrare a solicitărilor și a cererilor din partea utilizatorului.

 • confirmarea veridicității și plenitudinii datelor cu caracter personal furnizate de utilizator.

 • a crea un cont pentru a face cumpărături, în cazul în care utilizatorul și-a dat acordul pentru crearea unui cont.

 • notificarea prealabilă a utilizatorului cu privire la starea comenzii.

 • a oferi utilizatorului un suport eficient în cazul în care apar probleme legate de utilizarea site-ului.

 • a oferi utilizatorului actualizări de produse, oferte speciale, informații despre prețuri, știri, corespondență și alte informații din numele magazinului sau din partea partenerilor magazinului.

 

5. Modalitățile și termenii de prelucrare a informațiilor

5.1 Prelucrarea de date cu caracter personal a Utilizatorului se execută fără limitare de termen, prin orice metodă legală, inclusiv în cadrul sistemelor informaționale de date cu caracter personal prin folosirea mijloacelor de automatizare sau fără folosirea astfel de mijloace.

5.2 Utilizatorul este de acord cu faptul că administrația site-ului are dreptul să transmită datele cu caracter personal persoanelor terțe, în special, serviciilor de curierat, organizațiilor poștale, operatorilor de telecomunicații, pentru a furniza comanda utilizatorului, care a fost perfectată pe site-ul magazinului online.

5.3 Administrația site-ului ia măsuri organizatorice și cele tehnice, care sunt necesare pentru protejarea informațiilor personale al utilizatorului de la acces abuziv sau accidental, modificării distrugerii, copierii, răspândirii, blocării precum și împotriva altor acțiuni ilegale a persoanelor terțe;

5.4 Administrația site-ului împreună cu utilizatorul, ia toate măsurile necesare de prevenire a pagubelor sau ale altor consecințe negative, cauzate de pierdere sau prin divulgarea datelor cu caracter personal a utilizatorului.

 

6. Obligațiunile părților

Utilizatorul este obligat:

 • să ofere informații cu privire la datele personale, necesare pentru utilizarea site-ului.

 • să actualizeze și să completeze informațiile oferite cu privire la datele personale, în caz de modificare a acestora.

Administrația site-ului este obligată:

 • să utilizeze informația obținută doar pentru scopurile prevăzute în punctul 4 a prezentei Politici de confidențialitate.

 • să asigure stocarea de informații confidențiale în secret, să nu divulge, fără permisiunea prealabilă scrisă de către Utilizator, precum și să nu efectueze vânzarea, schimbul, publicarea sau divulgarea în alte moduri posibile transmise de date cu caracter personal al Utilizatorului, cu excepția punctului 5.2 din prezenta Politică de Confidențialitate.

 • să ia măsuri de precauție pentru a proteja confidențialitatea datelor cu caracter personal ale utilizatorului.

 

7. Răspunderea părților

7.1 Administrația site-ului, ce nu a exercitat obligațiunile sale, poartă răspundere pentru pierderile suportate de Utilizator în legătură cu folosirea ilegală a datelor cu caracter personal, în conformitate cu legislația Republicii Moldova, cu excepția cazurilor prevăzute de punctele 5.2 și 7.2 a prezentei Politici de Confidențialitate.

7.2 În cazul pierderii sau divulgării informației Confidențiale, administrația site-ului nu poartă răspundere, în cazul în care aceste informații confidențiale:

 •  devenit publică înainte de pierderea sau divulgarea acesteia.

 • a fost primită de la o parte terță până la momentul obținerii acesteia de către Administrația site-ului.

 • a fost divulgată cu acordul Utilizatorului.

 

8. Soluționarea litigiilor

8.1 Până la adresarea către instanța de judecată în legătură cu litigiile care decurg din relațiile dintre utilizator site-ului și administrația site-ului, este obligatorie înaintarea reclamației către administrația companiei ( text în varianta scrisă, întărită cu semnătura utilizatorului, ce stipulează soluționarea amiabilă a litigiului).

8.2 Beneficiarul pretenţiei va comunica eventual în scris solicitantului pretenţiei un răspuns cu privire la rezultatele examinării reclamației.

8.3 Dacă nu s-a ajuns la un acord, litigiul va fi înaintat spre examinare la autoritatea judiciară, în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova.

 

9. Condiții suplimentare

9.1 Administrația site-ului are dreptul de a face modificări la această Politică de confidențialitate fără a informa în prealabil sau a primi acordul utilizatorului.

9.2 Noua Politică de Confidențialitate intră în vigoare la data plasării pe site, dacă nu este prevăzută alta de nouă redacție a Politicii de confidențialitate.

9.3 Toate sugestiile sau întrebările referitoare la prezenta Politică de confidențialitate pot fi raportate și specificate pe adresa electronică a companiei restartgroupsrl@gmail.com.

bottom of page